DOSADASNJA ISKUSTVA U HARMONIZACI PRAVA ZEMALJA BIVSE JUGOSLAVIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

Authors

  • Dimitar Gelev

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT1427ENSR008G

Abstract

Sve drzave nastale nakon raspada bivse SFRJpokusale su da reformisu svoje pravne sisteme. Taj pokusaj je na pocetku vise bio trend ka osavremenja- vanju pravnog sistema i prihvatanja pravnih resenja koji odgovaraju trzisnoj privredi (sto je bio trend i pre raspada bivse drzave). Malo kasnije sve te drzave pocinjufaznu ipostupnu harmonizaciju svojihpravnih sistema sa pravilima Evropske Unije.
Umnogo cemu je Evropska unija u izgradnji vlastitih pravnih resenja uzor videla u pravu SAD, i pored toga sto je veoma velik broj zemalja Evropske unije ,sa duzom pravnom tradicijom ,pokusavao ljubomorno da sacuva neke specificne crte svoje pravne tradicije.
Iskustva dosadasnje harmonizacije prava zemalja bivse Jugoslavije poka- zuju da se te zemlje nisu bas najbolje snasle sa pravnom terminologijom i ra- zumevanjem velikog broja pravnih pojmova koje su nekritickiprihvatale u svoj pravni sistem. Usvajanjem odredenog broja zakona koje su one smatrale naj- bitnijim za reformu drustva, te zemlje nisu mnogo vodile racuna o nekonzi- stentnosti odredenih pravnih resenja sa ostalim delovima pravnog sistema, sto je dovelo do velike pravne nesigurnosti za obicnog gradanina.
Cilj ovog rada je da analizira neke takve pravne nekonzistentnosti i pogre- sna pravna tumacenja, narocito u oblastima gradanskog, trgovackog i finansi- jskog prava.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци