SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUZIVANJU KAO REGULATORNI INSTRUMENT POLITICKIH I EKONOMSKIH REFORMI IZMEDU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

##article.authors##

  • Zoran Kalinić

##article.abstract##

U radu se razmatra Sporazum o stabilizaciji ipridruzivanju, preferencijal- no trgovinski sporazum koji ima politicke elemente. Autor se bavi politikom Evropske unije prema zemljama zapadnog Balkana definisanom u okviru Procesa stabilizacije ipridruzivanja. Predmet rasprave je bilateralna saradnja koja kroz ugovorni odnos ima obavezujuci karakter, s ciljem ispunjavanja prava i obaveza kojaproizilaze iz trecegeneracije evropskih sporazuma .Cilj rada je da se istakne mehanizam pokretanja promjena koje koristi Evropska unija da se zainteresovanoj zemlji pomogne u izgradnji kapaciteta za usvajanje i primjenu zakona i standarda EU.Usredistu analize bice razmatran status Bosne i Hercegovine, u periodu izmedu potpisivanja SSP-a, i primjene Privre- menog sporazuma. Naglasavajuci da je integracija zapadnog Balkana u EU od sustinskog znacaja za evropski projekat mira, u kojem se ugovorni odnos preko Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju koristi radi ispunjavanja po- litickih ciljeva koji ukljucuju sirok raspon reformi.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци