KORPORATIVNA DRUSTVENA ODGOVORNOST

##article.authors##

  • Rajko Macura
  • Nikola Deretić

##article.abstract##

Cilj rada je da se istrazi iuticaj korporativne odgovornosti kompanija na njihovo poslovanje, kao ipecepcijepotrosaca vezano za komponente drustvene odgovornostipreduzeca. Kompanije korporativnu socijalnu odgovornost, njenu ulogu i mogucnosti uglavnomposmatraju u svjetlu odrzive konkurentskepred- nosti. Socijalno odgovorno ponasanje kompanije doprinosi dobrobiti zajednice kroz diskreciono, dobrovoljno djelovanje u korist sopstvenih interesa. Svojim odgovornim djelovanjem stite se i unaprjeduju drustvena dobra, a sa druge strane uspostavlja korektan i cvrst poslovan odnos sa svojim stejkholderima, medu kojima su zaposleni, potrosaci, investitori, lokalna zajednica, dobavlja- ci i drugi. Na taj nacin, kompanije se diferencijaciju i ostvaruju konkurentsku prednost. Za kompanije je vazno da kreiraju optimalnu strategiju koja kom- paniji omogucava izgradnju prednosti nad konkurentima. U istrazivanju se doslo do saznanja da strateski pristup prema konceptu korporativne socijalne odgovornosti potpomaze kompanijama u izgradnji cvrstih dugorocnih odnosa sa zaposlenima, potrosacima, investitorima, lokalnom zajednicom,dobavljacima i drugim stejkholderima.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци