PROBLEM NEZAPOSLENOSTI U BIH I EU

##article.authors##

  • Svetlana Dušanić Gačić

##article.abstract##

Nezaposlenost je problem koji se posljednih godina javlja kao goruci za ekonomiju BiH, ali i za ekonomije vecine drzava u Evropi. Nezaposlenost uz inflaciju jedan je od najvecih ekonomskih problema jerpodrazumjeva izostatak proizvodnje iprihoda, povecava neravnopravnost u drustvu, dovodi do visokih fiskalnih troskova te izaziva psiholosko opterecenje nezaposlenog ostavljajuci osjecaj beskorisnosti i bezizlaznosti.
Pod uticajem medunarodne finansijske i ekonomske krize i od ranije ukori- jenjenog evropskogsistema vrijednosti, (ne)zaposlenostpostaje centralno poli- ticko pitanje u savremenoj Evropi.
Promatrano po zemljama clanicama, najniza nezaposlenost je u Austriji (4,8%), Njemackoj (5,2%) i Luksemburgu (6,1%) dok je najveca nezaposlenost u Grkoj (27,4%), Spaniji i (26,7%) susjednoj nam Hrvatskoj (18,6%).
Iako su ovi podaci za EU alarmantni, slika u Bosni i Hercegovini je jos alarmantnija. Posao u Bosni iHercegovinipremaposljednjimpodacima Agen- cije za statistiku BiH, trazi 557.314 lica koji se nalaze na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja. Prema istim navodima, nominalna stopa nezaposleno- stipremasila je 44 odsto, a najugrozenji su mladi kojiprviputpristupaju radnoj snazi.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци