POLITIKA USLOVLJAVANJA EVROPSKE UNIJE KAO STRATEGIJA TRANSFORMACIJE ZAPADNOG BALKANA- POSLJEDICE I IZAZOVI ZA BOSNU I HERCEGOVINU

##article.authors##

  • Ljiljana Aulić

##article.abstract##

Autor se bavi razmatranjem strategijepolitike uslovljavanja, kao i davanjem kritickih ocjena njenih ciljeva i rezultata. U sredistu analize je politika uslo- vljavnja na slucaju Bosne i Hercegovine. Autor ukazuje na strategiju Evropske unije usmjeranu na transformaciju postkomunistickih zemalja smjestenih u naziv Zapadni Balkan, kao politicki projekat radi rjesavanja vodecih pitanja i problema proizaslih nakon zavrsetka Hladnog rata. Cilj rada je da se anali- zira rezultatpolitike uslovljavanja uzpomoc mrkve i stapa koristene za napre- dak Bosne i Hercegovine. Rad ce biti podijeljen u dva dijela. U prvom ce se razmatrati izazovi demokratizacije drustva i politicki kriterij koji se dotice nacionalno osjetljivih pitanja. Drugi dio ce se baviti posljedicom izostanka napretka u procesu evropskih integracija uz postojanje zakonomjernosti i pri- lagodavanja. U cilju sagledavanja politike uslovljavanja Evropske unije, zasno- vanoj na asimetricnom odnosu autor daje odgovor da lipolitika uslovljavanja na slucaju Bosne i Hercegovine priblizava clanstvu ili proces zavisi od drugih faktora.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци