USLOVI I PERSPEKTIVE ZA POVECANJE NATALITETA EVROPSKE UNIJE, BOSNE I HERCGOVINE I MAKEDONIJE

##article.authors##

  • Natasha Stojovska
  • Trajko Miceski

##article.abstract##

Svrha ovog rada je da analizira proslost i trenutno kretanje zivorodenih, da predvidi buduce kretanje ove promenljive i da identifikuje faktore uticaja na ciji osnov ce biti predlozene mere koje ce pomoci kreatorima politike u bore da se poveca natalitet, kao cilj svake zemlje.
U ovom radu ce biti predstavljene neka empirijska istrazivanja i teorijski aspekti razlicitih ekonomskih, drustvenih, politickih i psiholoskih faktora koji uticu na nataliteta. Takode, kretanje ove promjenjive u EU, Bosni i Hercegovi- ni i Makedoniji za period 1980-2012 godine, i predvidanja njegovog buduceg kretanja ce biti pretstavljeno kroz tabele i grafikone.
Analiza ce pokazati da su promene u stopi nataliteta u EU, Bosni i Herce- govini i Makedoniji dovela do smanjenja broja zivorodenih u poslednje tri decenije. Stopa nataliteta u ovim zemljama/zajednica zemaljapokazuje trend postojanogpada, sto je ozbiljan problem.
Predstavljene informacije i sprovedena analiza u ovom radu ce pokazati da je situacija sa stopom nataliteta u analiziranim zemljama zabrinjavajuca. Ovom problemu treba dati visepaznje kako bi se sprecio trendpostepenog iz- umiranja stanovnistva.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци