AKTIVNO UCENJE MATEMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

##article.authors##

  • Predrag Kovačević

##article.abstract##

Aktivno ucenje matematike sintagma je koja se sve cesce pojavljuje u peda- gosko-metodickoj literaturi, a reprezentira aktivnosti u kojima se ucenicima osigurava visoki stepen kooperativnosti, samostalnosti i nadzora nad organi- zacijom, tokom procesa ucenja matematike. Vaznost takvog ucenikova angaz- manapotvrduje i metodickiprincip vlastite aktivnosti ucenika, koji je “conditio sine qua non”svakog ucenja. Aktivnim ucenjem matematike bitno se mijenja i uloga ucitelja (nastavnika), koji od predavaca sve vise postaje mentor i suor- ganizator procesa ucenja. U ovom radu istrazili smo u kolikoj mjeri i na koji nacin ucenici i ucitelji razredne nastave potsticu i koriste vlastitu aktivnost ucenika u svladavanju matematickih sadrzaja. Rezultati istrazivanjapokaza- li su da su glavni uzroci neaktivnosti ucenika strahovi od matematike i straho- vi od neuspjeha, ali i nedovoljna motivisanost i podsticanje ucenika od strane ucitelje, Usprkos brojnim nedostacima u organizaciji procesa ucenja, istrazi- vanje jepokazalo visokstepen a tivnosti ucenika u savladavanju matematickih sadrzaja.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци