REAKTIVIRANJE BROWNFIELD-A U SRBIJI

##article.authors##

  • Jasmina Gligorijević

##article.abstract##

Ulaganja stranih investitora u brownfield lokacijepodrazumevaju ulaganja u zemljiste i objekte koji su, danas, napusteni ili se minimalno koriste, cesto izazivajuci zagadenja zivotne sredine. Ove lokacije nalaze se u nekada razvi- jenim lokacijama u gradskim, industrijskim, prigradskim ili ruralnim podru- cjima. Revitalizacija, odnosno ponovno ozivljavanje brownfield lokacija ima pozitivne efekte na mnogim nivoima. Naime, ulaganje investicija u brownfield lokacije doprinosi povecanju ekonomskog razvoja, kroz porast zaposlenosti, investicija i revitalizaciju naselja. Ponovno ozivljavanje brownfield lokacija ima i fiskalni uticaj, koji ukljucuje generisanje novih izvora prihoda lokalne samouprave izvedene kroz strana ulaganja u neproduktivna zemljista i sma- njenje neophodnih ulaganja u infrastrukturu. Osim toga, ulaganje sredstava, kroz brownfield investicije ima povoljan uticaj i na zivotnu sredinu, cuvajuci zemljiste od negativnih spoljnih uticaja, smanjenje emisijegasova, poboljsanja kvaliteta vode i slicno.
Stimulisanjem stranih investitora da ulazu u brownfield lokacije, gde vec postoji tehnicka i saobracajna infrastuktura postala bi velika sansa Republike Srbije, kojom bi se omogucio brzi i stabilniji ekonomski rast sa ciljem daljeg ukljucivanja zemlje u medunarodne integracione procese.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци