SADRZAJ I ZNACAJ DOPUNSKOG PROTOKOLA UZ ZENEVSKE KONVENCIJE O ZASTITI ZRTAVA MEDUNARODNIH ORUZANIH SUKOBA

##article.authors##

  • Ajla Škrbić

##article.abstract##

Dopunski protokol uz Zenevske konvencije od 12.08.1949. godine o zastiti zrtava medunarodnih oruzanih sukoba, od 08.06.1977. godine jedan je od najznacajnijih akata za medunarodne oruzane sukobe. U radu ce biti dat prikaz njegovog sadrzaja, kao i osnovnih dostignuca. Pomak u zastiti osoba koje ne ucestvuju ili vise ne ucestvuju u medunarodnom oruzanom sukobu omogucen je cinjenicom da je veliki broj odredbi ovog Protokola danas dio medunarodnog obicajnogprava, te stoga obavezuje ne samo njegovepotpisnice, vec sve aktere u medunaronom pravu.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци