JУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ПОСЛЕ 11. СЕПТЕМБРА

##article.authors##

  • Дарко Матијашевић

##article.abstract##

Jугоисточна Европа има сво)у географску али посебно политичко- филозофску или неспорну геополитичку специфичност. Посто)е )асне специфичне одреднице ще кандиду/у Европу и меніугоисток као значену детерминанту исторще и тока не само савремених геополитичких односа. Контроверзни дога^ащ око 11. септембра 2001. године значено одреЬуіу нове светске процесе у геополитичком смислу. Долази до апсолутне инструментализацще геополитичке теорще атлантизма у пракси, унилатералним активностима САД и импликацщама на Европу али и іугоисточну Европу. Нови контекст доводи Европу и Іугоисточну Европу у реални и изазовни однос са новом геополитичком збилом а са импликацщама у широком спектру. Ова) аспект се додатно усложмава чименицом да се іугоисток Европе налази у непосредном додиру, како географски тако и геополитички са тзв. простором Великог Балкана.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци