MARKETINSKO OBLIKOVANJE JAVNIH TELEVIZIJSKIH SERVISA

##article.authors##

  • Natalija Trivić

##article.abstract##

Predjavne televizijske servise danasnjice stavljaju se brojni zahtjevi. Oni se prvenstveno odnose na ostvarivanje javnog interesa krozprogramski kvalitet, garancije da ce sve vrste informacija koje gradani ocekuju biti javno posredo- vane, kao i na otpor komercijalizaciji programa koji je karakteristican za pri- vatne televizijske organizacije. Iz navedenog razloga javila se potreba primjene marketinga u poslovanju javnih emitera kao drustveno upravljackogprocesa u kojem stvaranjem kvalitetne programske ponude, prema potrebama i zatje- vima trzista, pojedinci i grupe dobijaju ono sto zele ili sto im je potrebno. S druge strane, visoka gledanostprivuci ce i oglasivace koji ce obezbijediti doda- tni budzet za javne servise u smislu ulaganja novca u proizvodnju i kupovinu kvalitetnijih i raznovrsnijih sadrzaja.
Cilj istrazivanja je bio da se dokaze da svi sektori u okviru televizijske organizacije, a ne iskljucivo marketing odjeljenje, moraju da posluju u skladu sa marketinskim nacelima.
Gore navedeno uticalo na opredjeljenje da se naucni rad bazira na meto- doloskoj osnovi opste teorije sistema i strukturalnog funkcionalizma, te meto- doloski pristup uzrocno-funkcionalne analize koji je usmjeren na neophodnost preduzeca kao cjeline, u ovom slucaju televizije, i pojedinog njegovog dijela - marketinga.
U radu je dokazano da marketinsko oblikovanje javnog servisa podrazu- mjeva stalno pracenje vanjskih uticaja trzista(gledaoci,oglasivaci)i konkuren- cije, ali i drugih faktora (drustveno-politicki) koji se ne mogu predvidjeti. Samo na taj nacin javni servisi ce formulisati startegije kojima ce ostvariti svoje po- slovne ciljeve. Primjenom starteskih analiza (PEST, SWOT), menadzement javnih sevrisa istrazice spoljasnje i unutrasnje okruzenje koje se direktno odra- zava na njihovo poslovanje, sto smo dokazali kroz analizu Javnog servisa Televizije Republike Srpske.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци