ALTERNATIVE RAZVOJA HOTELIJERSTVA U CRNOJ GORI

Authors

  • Tena Perović

Abstract

Mali hoteli su znacajan reprezent hotelske industrije u Crnoj Gori. Shodno toj cinjenici je razuman veliki interes za nihovoposlovanje, nacine unapredenja , jer ujedno kao kriticna masa odreduju sveukupan poslovni rezultat turistic- kog sektora. Povecana turisticka traznja, specificni zahtjevi modernog turiste su glavni uzrokzbog koga se ukupna turistickaponuda mora prilagoditi. Imajuci u vidu njenu neelaticnostponekad jepotrebno i biti vizionar ipredvidjeti neke trendove koji ce mozda biti aktuelni i donjeti prosperitet. U tom svijetlu se is- tice mogucnost realizacije inovativnih orgnizacionih struktura kada je u pita- nju crnogorsko hotelijerstvo.
Zasicenost turistickog trzista koja se ogleda u sve manjem broju turista, slaboj turistickoj potrosnji i ekonomskom jazu je jedan od kljucnih indikatora za znacajnepromjene i uvodjenje korektivnih mjera u turisticku politiku desti- nacije. Crna Gora kao razvijeno iperspektivno turisticko odrediste sa afinite- tom odrzanja i sirenja na turistickom trzistu istice potrebu za unapredenjem turistickog proizvoda. Inovacije i osvjezenje turistickeponudeprije svega treba sprovoditi u receptivnim kapacitetima, konkretno hotelskim objekatima koji su baza turisticke suprastrukture. Vodena trendovima na slicnim lokalitetima u mikro i makro okruzenju, dobre primjere iz prakse koji se mogu veoma je- dnostavno implikovati na domicilnomprostoru, pronalazi u sve viseprisutnom segementu malog hotelijerstva koji se bazira na kreiranju marketing konzorci- juma, kao udruzenja sa najvecim benefitima za hotele i destinaciju uopste.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци