AMBICIJE PREDUZETNIKA I ETIKA U POSLOVANJU

Authors

  • Svetlana Dušanić Gačić
  • Zorana Agić

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT1634001D

Abstract

Privreda se, posljednjih godina, sve vise transformise u preduzetnicku, a kljucni nosilac te promjene je preduzetnik. Upravo zbog toga, preduzetnistvo je tema koja sve viseprivlacipaznju strucnjaka i sve je vise istrazivanja u ovoj oblasti. Autori su pokusali da predstave preduzetnika kao licnost i da obra- zloze navike uspjesnogpreduzetnika, osvrcuci se posebno na eticnost, proak- tivnost i komunikativnost. Dalje, navedeni su motivi, odnosno ambicije preduzetnika. U radu su predstavljeni rezultati istrazivanja o ambicijama i etici u poslovanju preduzetnika u Republici Srpskoj. Istrazivanje je sprovede- no pomocu elektronske ankete u deset opstina/gradova u Republici Srpskoj. Rezultatipokazuju da je novac osnovni motiv za pokretanje biznisa u Republici Srpskoj, a zaradeni novac je i najcesci motivator preduzetnicima da posluju jos bolje, dok su drzavni nameti iporez glavnifaktori koji demotivisu ispitane preduzetnike. Manje od polovine ispitanih preduzetnika sebe smatra vodom, a skoro svi ispitanici posluju u skladu sa etickim principima.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци