РИМСКИ МОДЕЛ ПОРОДИЧНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

##article.authors##

  • Мирјана Богуновић

##article.abstract##

Породично предузетништво се развща на основама непосредног заступата ще je претор омогупио кроз систем адјектицијских тужби. Адјектицијске тужбе, нарочито инститорна, ексерциторна и тужба на основу јусума, пружају рјешета за компанщско пословате која би и данас била примјетива. Питање обима одговорности господара посла, у чијој улози се најчешће налази отац породице и ограничење, односно искључење одговорности је ријешено својствено правилима римског права о заступању и породичном имовинскоправном режиму.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци