РИМСКИ МОДЕЛ ПОРОДИЧНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Authors

  • Мирјана Богуновић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT1634004B

Abstract

Породично предузетништво се развща на основама непосредног заступата ще je претор омогупио кроз систем адјектицијских тужби. Адјектицијске тужбе, нарочито инститорна, ексерциторна и тужба на основу јусума, пружају рјешета за компанщско пословате која би и данас била примјетива. Питање обима одговорности господара посла, у чијој улози се најчешће налази отац породице и ограничење, односно искључење одговорности је ријешено својствено правилима римског права о заступању и породичном имовинскоправном режиму.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци