ZASTITA PODATAKA U GLOBALNOM LANCU SNABDEVANJA - PRIMENA SMART CM PLATFORME

##article.authors##

  • Tanja Kaurin
  • Milorad Kilibarda

##article.abstract##

Globalni lanac snabdevanja obuhvata veliki broj ucesnika, kao sto su proizvodaci, distributeri, logisticke i transportne kompanije, brodari, granic- ni terminali, carina i sl. Uspesno povezivanje svih ucesnika u jedan sinhroni- zovan lanac nije moguce bez informacionih tokova, koji obezbeduju efikasan protok informacija na razlicitim nivoima. Ucesnici uglavnom imaju sopstve- ne informacione sisteme, a istovremeno su sastavni delovi razlicitih infomra- cionih i komunikacionih mreza na globalnom nivou. U takvim uslovima poslovanja od kljucnog znacaja je bezbednost informacija. Ovaj rad se upra- vo bavi problematikom zastite podataka u globalnom lancu otpreme i ispo- ruke kontejnera. Prvo su sagledani zahtevi kao sto su: transparetnost, bezbednost, pouzdanost, pravovremenost, ekonomicnost, i efikasnost u lancu snabdevanja, a zatim je predlozeno resenje koje se zasniva na SMART CM platformi. Predstavljena je funkcionalna arhitektura platforme, kljucni sce- nariji za uspesnu primenu i modeli funkcionisanja kroz odredene blokove i slojeve. Definisani su formatiporuka i izvori informacija. Na kraju supred- stavljene mogucnosti i ogranicenja primeneplatforme sa stanovisa najvazni- jih ucesnika u lancu otpreme i isporuke kontejnera.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци