VAZNOST ETIKE I DRUSTVENE ODGOVORNOSTI U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA

Authors

  • Elvira Ćatić-Kajtazović

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT1737023C

Abstract

Osnovni cilj ovog rada bio je istraziti i analizirati vaznost etike i drustvene odgovornosti u bosanskohercegovackim malim i srednjim preduzecima, i to sa stanovista potrosaca tih preduzeca. U tu svrhu kreirana je skala u kojoj su potrosaci ocjenjivali vaznost pojedinih aktivnosti etike i drustvene odgovornosti u malim i srednjim preduzecima. Prikupljanje primarnih podataka se vrsilo tehnikom anketnog upitnika. Psihometrijske karakteristike skale su ispi- tane pomocu istrazivacke faktorske analize i analize pouzdanosti. Faktorska analiza je formirala dvije dimenzije ove skale. Pomocu t-testa i jednofaktorske univarijantne analize varijanse utvrden je uticaj intenziteta vjerskog uvjerenja, roditeljstva i bracnog statusa potrosaca na njihovu procjenu vaznosti etike i drustvene odgovornosti. U okviru diskusije prezentirana su ogranicenja u istrazivanju, doprinosi istrazivanja i upute za buduca istrazivanja.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци