Current Issue

Vol. 13 No. 2 (2022): Contemporary Materials XIII‒2
					View Vol. 13 No. 2 (2022): Contemporary Materials XIII‒2

Contemporary Materials XIII‒2

Published: 2022-12-30

Articles

View All Issues

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.030-053-160-15/10. од 26. јула 2010, часопис Contemporary Materials уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 599. Оснивач часописа је Академија наука и умјетности Републике Српске.  Главни уредник је академик Рајко Кузмановић, а одговорни уредник академик Драгољуб Мирјанић.

Часопис се објављује шестомјесечно, на енглеском језику, а покрива четири научне области: природне, техничке, биотехничке и медицинске науке. Програмска концепција научног часописа Contemporary Materials базира се на мултидисциплинарном научном приказивању савремених материјала, њиховој примјени у науци, технологији и индустрији, а посебно у областима као што су: истраживање нових материјала; наноструктурни материјали; савремене технологије производње савремених материјала; материјали са измијењеним особинама; еко и нееко материјали; биоматеријали и технологије; примјена савремених материјала у технологији, у машинској, текстилној и електроиндустрији, пољопривреди, грађевинарству, медицини, стоматологији, фармацији...; материјали за исхрану и чување намирница; материјали за паковање (амбалажа); рециклирани материјали и проблем отпада; стандардизација и карактеризација материјала; систематизација квалитета и контрола употребљивости материјала; унапређење живота употребом савремених материјала; остала питања у вези са савременим материјалима.

У часопису се, поред оригиналних научних радова, објаљују и прегледни радови, кратки научни радови, научне критике (полемике, расправе), стручни радови, информативни прилози (уводници, коментари), те прикази. Највећи број аутора чланака су научни радници који су своје резултате презентовали на научним скуповима које организује Академија наука и умјетности Републике Српске,

У часопису, који улази у четврту годину излажења, објављујемо и радове научника који нам понуде своје чланке, а сви објављени радови су попраћени са најмање двије позитивне и анонимне рецензије, како за ауторе радова, тако и за рецензенте.

С обзиром на то да су, поред домаћих научних радника, аутори радова били из Јапана, Индије, Америке, Швајцарске, Бугарске, Грчке, Чешке, Словеније и Србије, можемо са правом рећи да је наш часопис превазишао обрисе научног часописа националног значаја, те да ће издавачка политика Уредничког одбора, која је базирана на праћењу међународних стандарда у издаваштву, довести наш часопис до индексирања у међународно признатим референтним базама података.

link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d