UTICAJ PREDOZONIZACIJE NA UKLANJANJE PREKURSORA TRIHALOMETANA KOAGULACIJOM

Authors

  • Jasmina Agbaba Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Aleksandra Tubic Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Jelena Molnar Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Malcom Watson Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Dejan Krcmar Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Bozo Dalmacija Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1410043A

Abstract

Uticaj predozonizacije na uklanjanje prekursora trihalometana (THM) koagulacijom ispitivan je na podzemnoj vodi sa visokim sadržajem prirodnih organskih materija (5,28±0,65 mg/L DOC; 0,131±0,002 cm-1 UV254) i potencijalom formiranja THM (275±39 µg/ L PFTHM). Jar test je sproveden primenom koagulanata PACl (5-30 mg Al/L) i FeCl3 (100-200 mg/L). PACl se pri svim ispitivanim dozama pokazao kao efikasniji koagulant u pogledu smanjenja sadržaja DOC, u odnosu na FeCl3 (uklonjeno je 9-48% DOC i 9-19% DOC, redom). Najbolji efekti postignuti su pri dozi od 15 mg Al/L PACl i 150 mg/L FeCl3, te je pri ovim dozama dalje ispitivan efekat predozonizacije (0,25-0,8 mg O3/mg DOC) na uklanjanje prekursora THM. Utvrđeno je da koagulacija sa predozonizacijom ima pozitivan uticaj na uklanjanje prekursora THM. Primenom 0,8 mg O3/mg DOC povećava se efikasnost uklanjanja prekursora THM koagulacijom sa PACl  (sa 34% na 55%) i FeCl3 (sa 23% na 85%).

References

voda za piće, koagulacija, predozonizacija, prekursori THM

Published

2014-12-15