Davidovic - Plavsic, Biljana, Univerzitet U Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, BiH