Balaban, Milica, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republika Srpska, BiH, Bosnia and Herzegovina