Nićetin, Milica, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet