Botić, Tatjana, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, RS, BiH