Aleksić, Vojislav, Univerzitet u Ist. Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Republika Srpska, BiH