ПРОМЈЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА И ПАДАВИНА У СОКОЦУ (1961–2022)

Authors

  • Татјана Попов Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Слободан Гњато Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Горан Трбић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Марко Иванишевић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Дарко Боројевић Републички хидрометеоролошки завод Републикe Српскe, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Милица Ђорђевић Републички хидрометеоролошки завод Републикe Српскe, Бања Лука, Република Српска, БиХ

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2327001P

Abstract

У раду су анализиране промјене температуре ваздуха и падавина у Сокоцу (Република Српска, Босна и Херцеговина) у периоду 1961–2022. године. Климатске промјене на истраживаном простору детерминисане су на бази линеарног тренда у периоду 1961–2022. године и на основу промјена које су се десиле између посљедње двије климатске нормале које препоручује Свјетска метеоролошка организација (1961–1990. и 1991–2020. годи- не). Утврђено је да је у Сокоцу присутно значајно загријавање климатског система. Годишња и сезонске средње, максималне и минималне температуре ваздуха показале су статистички значајне позитивне трендове. Посматрано по сезонама, пораст температуре је присутан током цијеле године, али је најизраженији у сезони зима. Фреквен- ција појаве и интензитет температурних екстрема нарочито су повећани посљедњих деценија. У свим сезонама забиљежени су позитивни трендови падавина, иако је значајан пораст присутан једино у сезони прољеће. Осим пораста укупне количине падавина, утврђен је и позитиван тренд индекса екстремних падавина (за већину ин- декса и статистички значајан).

Downloads

Published

2023-10-24

Issue

Section

Чланци