АНАЛИЗА ПРОТИЦАЈА И ВЕРОВАТНОЋЕ ПОЈАВЕ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ ВОДА НА ЗЛОТСКОЈ РЕЦИ

Authors

  • Драгана Милијашевић Јоксимовић Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2327071M

Abstract

Злотска река је лева и највећа притока Црног Тимока. Извире на источним падинама Великог Крша на Кучају. У раду је статистичком анализом одређен средњи годишњи протицај, средње мале воде и средње ве- лике воде на хидролошком профилу Злот на Злотској реци у периоду 1981–2015. годинe. На основу наведених података процењена је вероватноћа појаве минималних и максималних протицаја од 0.01 % до 99.9 %. За про- рачун вероватноће појаве минималних и максималних годишњих протицаја коришћена је Pearson III расподела. Коефицијенти варијације максималних и минималних годишњих протицаја за Злотску реку указују на значајно колебање протицаја на хидролошком профилу Злот. Добијени резултати представљају основу за будућа хидро- лошка истраживања и водопривредно планирање у сливу.

Downloads

Published

2023-10-24

Issue

Section

Чланци