ПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРА ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Authors

  • Марко Иванишевић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Татјана Попов Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Горан Трбић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Слободан Гњато Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  • Саша Љубојевић Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српксе“ а.д. Соколац, Соколац, Република Српска, БиХ

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2327085I

Abstract

Пожари на отвореном простору настају као резултат комплексне интеракције између абиотичких и биотичких фактора, док се антропогени фактор може посматрати као њихов главни узрочник. Овај рад има за циљ да идентификује и анализира просторне и временске обрасце појављивања пожара отвореног простора на територији Града Бања Лука у периоду 2017–2021. године. Да би се добила јаснија слика о наведеним обрасцима, подаци о пожарима отвореног простора прикупљени су из два различита извора. Први сет података односи се на службене евиденције Професионалне територијалне ватрогаснo-спасилачке јединице, док је други сет података добијен интерпретацијом сателитских снимака високе временске и просторне резолуције. Са временског аспекта, утврђено је да пожарна сезона траје од марта до октобра и да су пожари најчешћи у првом пожарном периоду који се односи на март и април, те другом пожарном периоду који се односи на јул и август. У посматраном периоду, на основу продуката даљинске детекције, идентификовано је укупно 1036 опожарених површина, које су у просјеку биле око 1.5 хектара у марту и априлу односно 0.3 хектара у осталим мјесецима. Насељена мјеста са највећим бројем пожара су Кола, Вилуси, Рекавице и Добрња у југозападном дијелу, односно насељена мјеста Поткозарје и Пискавица у сјеверозападном дијелу посматраног подручја. Резултати истраживања могу бити од користи приликом израде планова који третирају проблематику заштите од пожара и заштите животне средине, а могу бити и полазна основа за даља детаљнија истраживања пожара отвореног простора.

Downloads

Published

2023-10-24

Issue

Section

Чланци