ГЕОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ОДРЖИВОСТИ МРЕЖЕ НАСЕЉА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Драган Папић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2327201P

Abstract

У раду је третирана проблематика одрживости мреже насеља Источне Херцеговине. На основу реле- вантних квалитативно-квантитативних индикатора анализиране су демографске, функцијске и математичко-гео- графске детерминанте развоја мреже насеља регије. Основни циљ рада је анализа развоја просторно-функцијских веза и односа у мрежи насеља Источне Херцеговине као важног предуслова за дефинисање политике и стратегије равномјерног регионалног развоја. Планирање развоја урбаних центара на бази функционализма и полицентризма основни је услов за ублажавање снажне поларизације између општинских центара и околине, те између развојног регионалног центра (Требиње) и осталих општинских центара. Планским усмјеравањем развоја, Источна Хер- цеговина би могла да се трансформише у функционално одржив и уређен систем насеља. Рад има аналитички и апликативни карактер.

Downloads

Published

2023-10-24

Issue

Section

Чланци