ГЕОГРАФИЈА И ПРОСТОР

Authors

  • Рајко Гњато
  • Срђа Поповић
  • Обрен Гњато

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117003G

Abstract

Централно питатње овог рада тиче се географског простора схваћеног у смислу повезаних и
међузависних елемената природне и антропогене средине. Географски простор и форме географског простора
(геопросторности) доводе се у везу с логиком простора и просторним мишљењем као ресурсом и иницијалним
фактором развојних процеса на свим нивоима геопросторне организације, од локалног до глобалног. Ово
становиште позиционира географију као науку о географском простору и формама геопросторности.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци