ГИС БАЗИРАНА ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА ПРОДУКЦИЈЕ БИОМАСЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Даворин Бајић
  • Драгутин Аџић
  • Радoслав Декић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117053B

Abstract

У овом раду извршена је просторно-временска анализа продукције биомасе на подручју Републике
Српске, коришћењем продуката даљинске детекције и географских информационих технологија. Основни улазни
параметри, на основу којих је извршена анализа, су бруто примарна продуктивност (GPP) и нето примарна
продукција (NPP). На основу GPP и NPP, као мјера продукције и акумулације угљеника у екосистемима, на
индиректан начин извршено је мјерење продукције биомасе. Kоришћени су сателитски снимци који се базирају
на MODIS (енг. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) MOD17 производу, који у осмодневним и
годишњим интервалима генерише GPP и NPP параметре, у виду ГИС растерских слојева. Анализа је извршена за
десетогодишњи период од 2005. до 2014. године, коришћењем Google Earth Engine ВЕБ ГИС апликације и QGIS
десктоп ГИС апликације. Резултати анализе продукције биомасе на подручју Републике Српске, у посматраном
периоду, указују на одређена одступања и колебања у просторним и временским оквирима, зависно од типа
екосистема, те у зависности од метеоролошких услова у појединим годинама посматрања.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци