НЕЗАПОСЛЕНОСТ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПРОСТОРНО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Authors

  • Саша Станивук
  • Драшко Маринковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117071S

Abstract

Незапосленост је један од кључних друштвених проблема са којим се сусреће Република Српска. За
незапослена лица у свим земљама свијета незапосленост је веома тешко и понижавајуће стање, а за друштво
и државу неискориштени ресурс. У случају Републике Српске рјешевање проблема незапослености је посебно
важно јер су људски ресурси којима она располаже све мањи. Број њених становника већ више од десет година
непрестано се смањује као посљедица негативног природног прираштаја и негативног миграционог салда.
Јасно је да негативне вриједности ова два демографска показатеља у дужем периоду неминовно утичу на
старосну структуру становништва, тј. на демографско старење земље и смањење броја и удјела радно способног
становништва, што узрокује оптерећење социјалних фондова и читав низ негативних економских посљедица.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци