ФОРМАЦИЈА ОРАХОВСКИХ ГНАЈСЕВА И КВАРЦ-СЕРИЦИТСКИХ ШКРИЉАЦА НА СЈЕВЕРУ ПРОСАРЕ

Authors

  • Алексеј Милошевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117091M

Abstract

Теренским и лабораторијским испитивањима утврђено је да су на сјеверу Просаре заступљене
метаморфисане творевине Ораховске формације представљене гнајсевима, микашистима, кварцсерицитским,
кварцитним и амфиболитским шкриљцима. Те творевине, настале на океанској кори у субдукционом рову
залучног басена, су крајем горње креде претрпјеле обликовања у три фазе. Прво су биле интензивно изоклино
убране. Затим су оне навучене на пограцку формацију, која је такође изоклино и коаксијално набрана заједно
са стијенама у осталим формацијама. На крају су творевине ораховске формације заједно са осталим сјајним
шкриљцима Просаре благо пренабранe. Уз све то сјајни шкриљци су били изложени синхроним и накнадним
руптурним деформацијама.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци