ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЕКСТРЕМНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ‒ ПРИМЈЕР МОСТАРА

Authors

  • Татјана Попов
  • Слободан Гњато
  • Горан Трбић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117107P

Abstract

У раду су анализирани трендови индекса екстремних температура у Босни и Херцеговини. Дневне
минималне и максималне температуре у периоду 1961‒2016. године са метеоролошке станице Мостар (који
је изабран за студију случаја) коришћене су за израчунавање 18 индекса употребом RClimDex (1.0) софтвера.
Максималне и минималне температуре показују тенденцију раста током цијеле године. Позитивни трендови
топлих температурних индекса израженији су од опадајућих трендова хладних температурних индекса. Међутим,
оба тренда указују да је на овом подручју присутно загријавање климатског система. Осмотрени трендови
најизраженији су у сезони љето, затим у сезонама прољеће и зима. Утврђена је значајна позитивна/негативна
корелација између Источно-атлантске осцилације и топлих/хладних температурних индекса током цијеле
године. Зимске и прољећне температуре такође су повезане са Сјеверно-атлантском и Арктичком осцилацијом,
респективно.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци