ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕЛА ВРЕЛО И МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ

Authors

  • Видомир Обрадовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2117147O

Abstract

У раду је одређен просторно-функционални оквир села Врело у регији Бирач. Анализиране су основе
природних и антропогених вриједности, њихова инвентаризација, комплементарност и развојна компонента
одрживости сеоског туризма. Предмет рада је базиран на анализи природних специфичности које су имале
пресудан утицај на просторно-функционалну организацију села Врело. На основу тога створене су претпоставке
за могућу туристичку валоризацију и поступно увођење у одрживу развојну фазу. Разматрано је тренутно стање и
могућности развоја еко и етно-туризма на економски одрживим основама уз институционалне развојне пројекте
и ангажовање локалног становништва са благовременим и правилним односом према животној средини. На бази
аутентичних природних и антропогених вриједности, акценат је дат и на могућност стварања претпоставки за
организацију теренских настава за студенте географије и просторног планирања.

Published

2017-12-07

Issue

Section

Чланци