ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БАРДАЧЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМНА УЛОГУ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Authors

  • Рајко Гњато
  • Горан Поповић
  • Татјана Попов

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER1014035G

Abstract

Бардача је заштићено подручје изузетне орнитолошке вриједности и економских активности које угрожавају животну средину. Да би се успоставио одрживи развој неопходан је прихватљив модел интегралног планирања и управљања њеним природним и антропогеним ресурсима. У овом раду се презентује стање развојних ресурса, утврђују развојне функције и развојни проблеми, те шансе за успоставу одрживог модела функционалне и просторне организације.

Све активности, па и организована производња, у заштићеним подручјима одвијају се уз ограничења. У раду се предлаже модел раста утемељен на производњи «око пољопривреде», туризму и компатибилним дјелатностима. Туризам, органска, односно производња безбједно здраве хране, лов, риболов и друге активности руралне економије су кључни елементи модела одрживог развоја, подразумијевајући све три компоненте одрживости, економску, социјалну и еколошку.

Управљање одрживим развојем Бардаче мора довести до позитивних промјена у социјалној и демографској сфери.

Published

2019-02-27

Issue

Section

Чланци