РЕЛИГИЈСКО-ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ГЕОПРОСТОРА БИХ КАО ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКИХ ПРОЦЕСА

Authors

  • Игор Зекановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HRLD1316025Z

Abstract

Геопростор Босне и Херцеговине одликују карактеристична обиљежја, проистекла из сусрета и сукоба различитих религија и цивилизација. У том погледу, религијско-цивилизацијски фактор заузима посебно мјесто и значај, како у прошлости, тако и у савременим политичко-географским процесима. Религијска и културно- цивилизацијска различитост, често и анимозитети, на додирним тачкама, били су узрок ратним конфликтима крајем двадесетог вијека. Зато су савремене геополитичке одреднице Босне и Херцеговине резултат специфичних религијско-цивилизацијских интереса.

Published

2019-02-27

Issue

Section

Чланци