ПРИМЕНА ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕКОЛОШКОГ ПРАВА ИУПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕНОМ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКА

Authors

  • Јелена Јовичић
  • Саша Бакрач

DOI:

https://doi.org/10.7251/HRLD1316103J

Abstract

У раду се даје уопштен приказ политике заштите животне средине у Европској Унији, национална регулатива или развоја еколошког права у Републици Србији и методологија процене еколошког ризика.
Иако су наведене области засебно посматране, радом се жели скренути пажња на обједињеност процеса управљања заштитом животне средине. Тако, процена еколошког ризика није могућа без адекватне правне легислативе, нити је примена еколошког права сама по себи довољна за успешну заштиту животне средине.

Published

2019-02-27

Issue

Section

Чланци