УТИЦАЈ РЕЉЕФА НА ПРОСТОРНУ ДИСТРИБУЦИЈУ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Александра Петрашевић
  • Лука Сабљић
  • Даворин Бајић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2125143P

Abstract

У раду је приказан неравномјеран размјештај становништва и насеља Републике Српске условљен при- родно-географским и друштвено-географским факторима. Примјеном ГИС-а, картографских и математичко-ста- тистичких метода анализиране су морфометријске карактеристике рељефа Републике Српске. Анализом су обух- ваћене хипсометријске карактеристике, нагиб и експозиција терена. Резултати анализе рељефа Републике Српске, просторни распоред становништва и насеља представљени су на тематским картама и статистичким дијаграмима.

Downloads

Published

2021-06-13

Issue

Section

Чланци