ПРОМЈЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА У ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ 1961‒2016. ГОДИНЕ

Authors

  • Слободан Гњато
  • Татјана Попов
  • Горан Трбић
  • Марко Иванишевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2125001P

Abstract

У раду се анализирају промјене температуре ваздуха у Источној Херцеговини у периоду 1961‒2016. године. На основу података о мјесечним средњим, средњим максималним и средњим минималним температурама ваздуха са метеоролошких и падавинских станица у Источној Херцеговини анализирани су трендови, распоред према перцентилима и промјене у односу на просјечне вриједности у референтном периоду 1961−1990. годи- не. Резултати истраживања показују да је на простору Источне Херцеговине присутна тенденција загријавања. Значајне позитивне трендове на годишњем нивоу испољавају како средње (0.1−0.3°C по деценији), тако и средње максималне (0.3−0.4°C по деценији) и средње минималне (0.1−0.4°C по деценији) температуре ваздуха. Повећање температура ваздуха присутно је током цијеле године, али је најизраженије у сезони љето (средња и средња минимална температура порасла је за 0.3−0.6°C по деценији, а средња максимална за 0.5−0.6°C), а нарочито током два најтоплија мјесеца, јула и августа.

Downloads

Published

2021-06-13

Issue

Section

Чланци