МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ГЕОПОТЕНЦИЈАЛА ПОДРУЧЈА ЗУБАЧКА УБЛА – ГРАД ТРЕБИЊЕ – ПРИСТУП ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Authors

  • Дејан Пухалo
  • Mira Mandić

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2125161M

Abstract

Предмет рада је геопросторна цјелина Зубачка Убла, дио административне територије Града Требиње. Убла располажу природним и антропогеним вриједностима значајним за развој туризма. Њихово стављање у функцију има велики потенцијал који може обогатити туристичку понуду Града Требиња и тиме доприносити укупном развоју. Посматрана геопросторна цјелина има повољан географски положај и изузетну хетерогеност у којој су идентификовани и анализирани потенцијални туристички мотиви, предложени облици туристичке вало- ризације издвојених географских потенцијала и микролокалитета. Предложена валоризација и просторно-функ- ционална организација анализиране просторне цјелине у контексту је успостављања концепта одрживог руралног туризма и задржавања идентитета мјеста. Рад има апликативни карактер.

Downloads

Published

2021-06-13

Issue

Section

Чланци