ПРОЈЕКЦИЈЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

Authors

  • Горан Трбић Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  • Владимир Ђурђевић Универзитет у Београду, Физички факултет
  • Татјана Попов Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  • Стеван Савић Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
  • Драган Бурић Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2226001T

Abstract

У раду су приказане пројектоване промјене температурa ваздуха и количине падавина у сливу рије- ке Врбас према климатском сценарију RCP8.5. На основу сателитских податaка израђене су мапе за просјечне мјесечне, сезонске и годишње вриједности температуре ваздуха, суме падавина и висине сњежног покривача за три периода: 2011–2040, 2041–2071. и 2071–2100. у односу на базни период 1971–2000. Резултати истраживања показују да се на простору слива ријеке Врбас може очекивати пораст температуре и смањивање сума падавина и сњежног покривача до краја XXI вијека. Повећање температура ваздуха може се очекивати у свим мјесецима то- ком године, али је најизраженије у јануару, августу, новембру и децембру, када повећање може достићи и до 5 °C до краја овог вијека. Очекивано колебање падавина ће бити више изражено. До 2040. може се очекивати повећање падавина за период прољеће за 10 % у односу на период 1971–2000. До краја вијека климатски сценарији указују на константно смањивање падавина и до 20 % на годишњем нивоу, али на велику неравномјерност у расподјели током сезона, што може условити проблеме са сушом и поплавама.

Downloads

Published

2023-05-28

Issue

Section

Чланци