ГРАФИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ ВОЈНЕ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ РАЗМЕРА 1:25000

Authors

  • Марија Стојановић Војногеографски институт ,,Генерал Стеван Бошковић''
  • Марко Симић Војногеографски институт ,,Генерал Стеван Бошковић“
  • Драгољуб Секуловић Факултет за пословне студије и право

DOI:

https://doi.org/10.7251/HER2226135S

Abstract

Дизајнирање и картирање представљају веома важан део рада у области развоја картографије. Топограф- ска карта (TK) је графички приказ у размери, који приказује хоризонталне и вертикалне топографске каракте- ристике неког дела Земљине површине, систематски уцртана на равну површину. Користи се за представљање карактеристика земљишта у погледу рељефа, хидрографије, вегетације, насељених места и комуникација и имају најразличитију примену од информисања и оријентације до многих других сфера људског деловања. Најширу примену у Србији има војна топографска карта размера 1:25000 (TK25). Карту чине четири категорије елемената: математички, географски, допунски и елементи оформљења карте. У раду су обрађени ови сегменти, а нарочито физичко-географски и друштвено-географски елементи карте: када се дају, у којој мери, на који начин и визуелно приказани како изгледају на TK наведене размере.

Downloads

Published

2023-05-28

Issue

Section

Чланци