МЕРИТОРНО СУДСКО РЈЕШЕЊЕ У УПРАВНОМ СПОРУ

Authors

  • Роберт Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249008J

Abstract

Имајући у виду sui generis правну природу (судског) рјешења којим суд у случају продуженог (поновног) ћутања органа управе (тзв. ћутање управе у вези са извршењем судске пресуде у управном спору) мериторно одлучује о res administrativa у управном спору (посебна подврста спора пуне јурисдикције), овај рад има за циљ да сагледа која се то правна средства (поново) могу користити у случају потребе даљег оспоравања таквог мериторног судског рјешења, у нарави управног акта, и да ли и како судови поступају у таквим ситуацијама. Аутор ће се у овом раду користити упоредноправним методолошким приступом, анализирајући постојећа нормативна рјешења у позитивним прописима који регулишу наведену управно-процесну ситуацију у управном спору у Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини (de lege lata). Такође, аутор ће након сагледавања постојећих нормативних рјешења, по потреби предложити неколико конкретних приједлога измјене и/или допуне законске регулативне (de lege ferenda) са циљем отклањања идентификованих недоумица или нејасноћа у погледу могућности (даљег) оспоравања мериторног судског рјешења у управном спору.

Published

2017-02-10