САИЗВРШИЛАШТВО И ТЕОРИЈА ВЛАСТИ НАД ДЈЕЛОМ

Authors

  • Драгана Васиљевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249009V

Abstract

У савременом кривичном праву се, као преовлађујуће
теоријско схватање саизвршилачког учешћа у остварењу кри-
вичног дјела, издвaја материјално-објективна теорија, позна-
тија као „теорија власти над дјелом“. Ријеч је о промишљању
које је позиционирано између теорије долуса и формално-објек-
тивне теорије. Аутор у раду даје приказ основних поставки на
којима је схватање утемељено, и укратко се осврће на његов
утицај на поједина законска рјешења о саизвршилаштву.

Published

2017-02-10