МОДЕЛИ РАЗВОЈНИХ ПОЛИТИКА

Authors

  • Јадранка Петровић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249006P

Abstract

Који су модели развојних политика, и какви су њихови
резултати у пракси? У раду је дат кратки историјат економске
мисли од 15. вијека до данас. Затим је дат приказ владајуће
неокласичне школе економије или неолиберализма и, на њој
засноване, политике Вашингтонског консензуса. Рад приказује
и алтернативне моделе развоја као што је развојни концепт
шведског нобеловца Карла Гунара Мирдала (Кarl Gunnar
Myrdal), критичара неокласичне теорије и заступника тзв.
институционалног приступа, који је својим идејама и поли-
тичким ангажмањем имао велику улогу у стварању шведског
модела државе благостања. У раду су дати и примјери примјене
неолибералне политике развоја у транзиционим земљама цент-
ралне и источне Европе 90-тих година 20. вијека, те интерве-
нционистичке државне политике у земљама источне Азије. Иако
нема јединственог рецепта за развој, анализа у спјешних
примјера економског развоја показује да оно што је заједничко
успјешним земљама је постојање равнотеже између регулације
државе и механизама тржишта те да су активне, компетентне и
прагматичне владе имале кључну улогу у развоју.

Published

2017-02-10