Др Саша С. Кнежевић: КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО, ОПШТИ ДИО

Authors

  • Марина М. Симовић

Abstract

И својим најновијим уџбеником „Кривично процесно право, оп -
шти дио“ др Саша С. Кнежевић (рођен 1963. године у Нишу) показ-
ује да је плодан писац и несумњиви ауторитет у савременој науци
кривичног процесног права у Републици Србији. Ово дјело је зап -
раво сумирање истраживања којима се он бави у последњих више
од 20 година.

Published

2017-02-10