ПРОМЕТ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ УГОВОРОМ О ФРАНШИЗИНГУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

Authors

  • Његослав Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249003J

Abstract

Предмет овог рада је промет права интелектуалне својине
уговором о франшизингу и однос са правом конкуренције.
Уговор о франшизингу је још увијек неименовани привредни
уговор у већини држава, осим у САД-у гдје је био регулисан
законским прописима. Данас га све више регулишу законским
прописима и друге државе свијета, па је приједлог о његов ом
законском регулисању ушао и у преднацрт Грађанског
законика Републике Србије. Међународна регулатива је доста
скромна и још увијек не постоје конвенцијска рјешења, већ су
основни извори општи услови пословања, формуларни уговори,
модел закони и правни водичи што су у основи soft law.
У раду се полази од дефинисања уговора о франшизингу,
врста уговора о франшизингу, специфичности промета права
интелектуалне својине и објашњења какве консеквенце може
да има закључење овог уговора на право конкуренције. Аут ор

не анализира права и обавезе уговорних страна, већ аспект овог
уговора који се односи на промет права интелектуалне својине.

Published

2017-02-10