ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Authors

  • Милена Симовић

Abstract

Постоји повреда права на правично суђење из члана
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Ев-
ропске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода у случају када су редовни судови приликом одлучи-
вања о томе од када апеланткиња има статус запосленика
на чекању, те, у вези с тим, о осталим правима из
радноправног односа, очигледно произвољно примијенили
позитивноправне прописе, односно члан 143 Закона о раду.

Published

2017-02-10