ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА

Authors

  • Његослав Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548039J

Abstract

Предмет овог рада је принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа кроз упоредно истраживање међународних конвенција и спора-зума, регулативе Европске уније, законске регулативе Републике Србије и Босне и Херцеговине, те праксе држава које су издавале принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фар-мацеутских производа.
Рад је подијељен на два дијела. У првом дијелу је извршен приказ историјског развоја принудне лиценце и пракса издавања принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фар-мацеутских производа. У другом дијелу рада се тероријски и прак-тично разматрају принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намјењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем.
Циљ истраживања је да се утврди да ли имају исти приступ и интересе за употребу принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа, развијене земље, са једне стране, и земље у развоју и неразвијене земље, са друге стране.

Published

2017-02-10