ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЦРНЕ ГОРЕ

Authors

  • Дарко Радуловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548211R

Abstract

Предмет анализе рада је једно од најзначајнијих питања у савременом законодавству тзв.проширено одузимање имовинске користи остварене криминалном дјелатношћу, која не проистиче из кривичног дјела за које се води кривични поступак. Аутор обрађује најзначајнија питања везана за овај проблем као што су међународни правни стандарди који служе као основа регулисању овог питања у националним законодавствима. У нацио-налним законодавствима то може да буде регулисано или посебним законом или у оквиру Кривичног законика и Законика о кривичном поступку. Ово друго рјешење прихваћено је у законодавству Црне Горе. Кривични законик прописује за која кривична дјела се може примијенити проширено одузимање и временски период за који се испитује стање и поријекло имовине. Законик о кривичном поступку је регулисао питање привременог одузимања имовинске користи ради обезбјеђења извршења одлуке о трајном одузимању имовине која је незаконито стечена и питање трајног одузимања нелегално стечене имовинске користи. Посебно интересантно питање јесте пребацивање терета доказивања на окривљеног, који треба да докаже законитост поријекла спорне имовине, као и питање колико је то сагласно са претпоставком невиности.

Published

2017-02-10