НЕУСТАВНА РЕТРОАКТИВНА ПРИМЈЕНА ИНКРИМИНАЦИЈЕ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЈЕЧНОСТИ У ПРАКСИ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Милан Благојевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548233B

Abstract

Ретроактивна примјена кривичног закона пред-ставља питање које већ дуже вријеме заокупља пажњу јавности у БиХ. Разлог томе је чињеница да Суд БиХ, на кривичноправне догађаје који су се збили од 1992. до 1995. године, у својим пре-судама примјењује Кривични закон БиХ из 2003. године. До каквих проблема може довести таква пракса најбоље се запажа код инкриминације злочини против човјечности. Она није била про-писана законом који је био на снази у вријеме грађанског рата у БиХ, већ је уведена Кривичним законом БиХ из 2003. године. Овом инкриминацијом Тужилаштво БиХ најприје оптужује одређена лица за догађаје из периода од 1992. до 1995. године, након чега их Суд БиХ осуђује за исту инкриминацију. То је облик њене неустав-не ретроактивне примјене и тај проблем представља предмет овог рада. У њему су изложене и критиковане одговарајуће неус-тавне одлуке Суда БиХ и Уставног суда БиХ које су, нажалост, добиле потврду и од стране Европског суда за људска права. Због тога је у раду критикована и пракса тог суда везана за овај проблем, након чега је аутор изложио разлоге којима се може објаснити таква судска пракса, као и посљедице до којих због тога може доћи у будућности.

Published

2017-02-10